Pět hrdinů. Pět klíčových okamžiků, které během vylodění v den D změnily běh dějin, vyprávěných lidmi, kteří byli přímo u toho.

Očitým svědkem dne D

Jeden slavný den. Pět hrdinů. Pět klíčových zlomových okamžiků, které během vylodění v den D změnily průběh druhé světové války, vyprávěných očima lidí, kteří se o to zasloužili. S využitím zřídka vídaných archivních záběrů, dramatických rekonstrukcí a písemných svědectví očitých svědků a osobních výpovědí pěti hrdinů je to den D, jaký tu ještě nebyl.

Datum vydání:

2019