1953

Mens Mickey fisker på stranden, har Pluto et skidt møde med en musling og en måge, der stjæler Mickeys madding og fisk. Parret narres væk af mågens venner.

De simple ting

Mickey og Pluto fisker på stranden. Efter at rage uklar med en musling drilles Pluto af en måge. Mågen stjæler også Mickeys madding og hans fangst. Mågen og hans venner driver Mickey og Pluto væk fra stranden.

Udgivelsesår:

1953