2011

Med satellitfotografering, georadar og undervandsteknologi udforsker eksperter nu sumpområder i Spanien for at lede efter tegn på en oldtidsby. Hvis teamet kan koble de geologiske formationer til Platons beskrivelse og datere fortidsminderne tilbage til Atlantis, nærmer vi os måske løsningen på et af verdens største mysterier.

Hvor ligger Atlantis?

Med satellitfotografering, georadar og undervandsteknologi udforsker eksperter nu sumpområder i Spanien for at lede efter tegn på en oldtidsby. Hvis teamet kan koble de geologiske formationer til Platons beskrivelse og datere fortidsminderne tilbage til Atlantis, nærmer vi os måske løsningen på et af verdens største mysterier.

Udgivelsesår:

2011