1940

Mens Mickey, Anders og Fedtmule forbereder deres slæbebåd til at tage til søs, modtager de et nødkald fra et synkende skib.

Mickeys bugserbåd

Mens Mickey, Anders og Fedtmule forbereder deres slæbebåd, modtager de et nødkald fra et synkende skib. Mickey giver ordrer til at rykke ud, men da de forhaster sig, eksploderer båden. Senere finder de ud af, at nødkaldet blot var et radioprogram.

Udgivelsesår:

1940