Recess geeft het leven weer op basisschool Third Street, waar leerlingen een microkosmos van de menselijke samenleving hebben opgezet met een eigen regering, klassensysteem en ongeschreven wetten.

Recess

Recess geeft het leven weer van zes leerlingen uit groep 6 op basisschool Third Street, waar leerlingen een microkosmos van de traditionele menselijke samenleving hebben opgezet, compleet met een eigen regering, klassensysteem en ongeschreven wetten. Ze worden bestuurd door een monarch uit groep 8, genaamd koning Bob, die meerdere handhavers heeft om te zorgen dat zijn decreten uitgevoerd worden. De samenleving heeft een lange lijst van rigide waarden en sociale normen die hoge eisen stellen aan alle leerlingen wat betreft conformiteit.

Releasedatum:

1997