1998

Följ Herkules ansträngningar under åren han tränade på att bli en hjälte. Många av de olympiska gudarna och gudinnorna besöker den unga hjälten för att hjälpa eller hindra honom i hans nya äventyr.

Herkules

Follow Herc's many labors during the years he spent training on how to be a hero under the tutelage of satyr Phil. Many of the Olympian Gods and Goddesses pay visit to the young hero-to-be and help or hinder him in his new adventures.

Premiärdatum:

1998