Kaikki maailman ihmiset näkivät näyn omasta tulevaisuudestaan. FBI selvittää, miksi niin tapahtui. Mosaic Collective -erikoisryhmä alkaa koota kokonaiskuvaa ennenäyistä.

Flashforward

Kaikki maailman ihmiset näkivät ennenäyn omasta tulevaisuudestaan. FBI-agentit Mark Benford (Joseph Fiennes) ja Demetri Noh (John Cho) alkavat selvittää, miksi niin tapahtui, perustamalla tutkimusryhmän nimeltä Mosaic Collective. Tarkoitus on laatia kokonaiskuva eri ihmisten näyistä.

Julkaisuvuosi:

2009