Lentoturmatutkinnassa selvitetään, miksi ja miten tuhoisat lento-onnettomuudet ovat tapahtuneet. Katsojat pääsevät lennoille näkemään ohjaamon ja matkustajatilojen ilmapiirin. Rekonstruktiot perustuvat löydettyihin äänitallenteisiin ja eloonjääneiden todistuksiin. Uutiskuvat, haastattelut ja tietokonekaaviot valottavat alan turvallisuusongelmia.

Lentoturmatutkinta

Jännittävässä dokumenttisarjassa Lentoturmatutkinta tarkastellaan tuhoisia viimeaikaisia lento-onnettomuuksia ja selvitetään, miksi ja miten ne ovat tapahtuneet. Lentoturmatutkinta vie katsojansa vaikeuksissa oleville lennoille ja luo uudelleen ohjaamossa ja matkustajatiloissa vallitsevan ilmapiirin. Ammattitaidolla luodut dramatisoidut rekonstruktiot perustuvat löydettyihin ohjaamon äänitallenteiden puhtaaksikirjoituksiin ja eloonjääneiden todistuksiin. Uutiskuvat, avaintodistajien haastattelut ja lentävien koneiden tietokonekaaviot valottavat ilmailualan sydämessä olevia kiisteltyjä turvallisuusongelmia. Lentoturmatutkinta seuraa eloonjääneitä, turmien uhrien perheenjäseniä ja turmatutkijoita heidän kootessaan pala palalta todisteita tuhoisten onnettomuuksien syistä. Jokaisessa Lentoturmatutkinnan jaksossa esitellään kattavasti yhtä lentoturvallisuuden osa-aluetta. Tässä uudessa sarjassa käsitellään niin kaappauksia ja virheellisesti hoidettuja huoltoja kuin ilmassa tapahtuneita kolareita sekä ilmailun viime aikojen suurinta ongelmaa, kapteeneita, jotka joutuvat opettelemaan selviytymistä jatkuvasti lisääntyvän automaation kanssa.

Julkaisuvuosi:

2004