Phizar, bazin van Gloria Mundi Corp, regeert over een metropool gebouwd onder een koepel. Dr Crux is een dissident die oproept tot rebellie. Zijn zoon, kapitein John Crux, zit bij het Gloria Mundi-leger en moet zijn vader gevangen zetten, maar hij laat hem vrij. Nu moet hij vluchten en zijn vader redden en samen met een tovenaar hun volk bevrijden.

Condor Crux

Phizar, het hoofd van Gloria Mundi Corp., heerst over een chaotische metropool die onder een koepel gebouwd is. Doctor Crux, een oude wetenschapper die zich verzet tegen het heersende systeem, slaagt erin een satelliet te activeren om het volk op te roepen in opstand te komen. Zijn zoon, kapitein John Crux, wordt ingelijfd bij het Gloria Mundi-leger. Nadat hij in dienst getreden is, ontdekt hij dat zijn eigen vader de rebel is. Hij negeert bevelen en laat zijn vader vrij. Nu wordt hij vervolgd en moet hij vluchten. Een tovenaar zal hem helpen zijn vader te redden en hun volk van het juk van onderdrukking te bevrijden.

Releasedatum:

2000