2006

Door een apocalyptische gebeurtenis is het leven in Moskou bijna volledig uitgeroeid. Een soldaat in de oorlog tussen de machten van het Licht en het Duister komt in het bezit van een speciaal apparaat dat het leven in Moskou kan herstellen.

Day Watch

Rusland is geïnfiltreerd door vampiers en gedaanteverwisselaars. Een wankele wapenstilstand komt onder druk te staan als de strijdlustige zoon van een speciaal agent de balans naar het kwaad doet verschuiven. De 'Bewaker' moet het op een ander front opnemen tegen bovennatuurlijke machten om te voorkomen dat het lotsveranderende 'Krijt van Bestemming' in de verkeerde handen valt.

Releasedatum:

2006