Tati writes all about her personal dramas on her diary, where she narrates the details about the summer she failed a math class and about having to hide her report card from her mom. Away from her bff's and having a full load of study, she also has to deal with her father's new girlfriend, while she has set her heart on a boy, who may not really be "the one".

O Diário de Tati

Tati schrijft over haar persoonlijke drama’s in haar dagboek. Ze vertelt over de zomer dat ze voor wiskunde zakte en dat ze haar rapport moest verbergen voor haar moeder. Weg van haar bff’s en met een hoop leerwerk moet ze ook leren omgaan met de vriendin van haar vader, terwijl ze een oogje heeft op een jongen die wellicht niet ‘de ware’ is.

Releasedatum:

2012