2018

I Polynesien rör sig världens största hajstim - cirka 700 - under vattenytan. Följ en grupp av internationella forskare medan de studerar dessa otroliga varelser på natten, när de är som mest aggressiva, för att upptäcka deras mystiska jaktstrategier och sociala beteende. Resultatet: Beteenden som aldrig tidigare har skådats eller spelats in.

700 hajar

I Polynesien rör sig världens största hajstim - cirka 700 - under vattenytan. Följ en grupp av internationella forskare medan de studerar dessa otroliga varelser på natten, när de är som mest aggressiva, för att upptäcka deras mystiska jaktstrategier och sociala beteende. Resultatet: Beteenden som aldrig tidigare har skådats eller spelats in.

Premiärdatum:

2018