Den enastående okända historien om hjältemodet och uppoffringarna till NYPD:s eliträddningsstyrka ESU den 11 september. ESU är en unik institution inom brottsbekämpning, inte bara är de den mest upptagna SWAT-enheten i Amerika, ESU är även en av världens främsta räddningsstyrkor. Det sägs ofta att när New York-bor har problem så ringer de NYPD, och när NYPD har problem så ringer de ESU.

9/11: Polishjältarna

Den enastående okända historien om hjältemodet och uppoffringarna till NYPD:s eliträddningsstyrka – the Emergency Service Unit - den 11 september. New York City's Emergency Service Unit (ESU) är en unik institution inom brottsbekämpning, inte bara är de den mest upptagna SWAT-enheten i Amerika, ESU är även en av världens främsta räddningsstyrkor. Det sägs ofta att när New York-bor har problem så ringer de NYPD, och när NYPD har problem så ringer de ESU. Den viktiga roll som ESU hade den 11 september har länge förbisetts, men för första gången ska nu den inspirerande historien om räddningspoliserna den 11 september berättas – med hjälp av tidigare osett arkivmaterial och rörande vittnesmål.

Premiärdatum:

2014