Pererê, den ikoniska karaktären skapad av brasilianska serietecknaren Ziraldo har huvudrollen i denna dokumentär, regisserad av Ricardo Favilla, som har samlat intervjuer med författaren och andra konstnärer, som Mauricio de Souza, Jaguar och Laerte.

A Turma do Pererê.Doc

"A Turma do Pererê" är ackriditerad som den första brasilianska serietidningen i färg; och den har haft ett stort inflytande på konstnärer och artister som kom efter. Förutom att vara den första att diskutera ämnen som ekologi och social integration, tjänar serietidningen också som en historisk referens då den pratar om politiska frågor från den tiden. Pererê, den ikoniska karaktären skapad av brasilianska serietecknaren Ziraldo, har huvudrollen i denna dokumentär regisserad av Ricardo Favilla som har samlat intervjuer från författaren och andra artister, som Mauricio de Souza, Jaguar och Laerte.

Premiärdatum:

3000