Instängd innanför bibliotekets väggar kämpar den briljanta astronomen Hypatia för att bevara den antika världens visdom med hjälp av sina lärjungar: Orestes och Davo, varav den senare är splittrad mellan kärlek och den frihet han nog skulle få åtnjuta om han anslöt sig till de kristnas ostoppbara frammarsch.

Agora

De våldsamma religiösa upproren på Alexandrias gator når stadens legendariska bibliotek. Instängd bakom dess väggar, kämpar den briljanta astronomen Hypatia för att bevara den antika världens visdom med hjälp av sina lärjungar. Bland dem finns det två som vill vinna hennes hjärta: Orestes och den unge slaven Davo, som är splittrad mellan kärleken han i hemlighet bär på och den frihet han nog skulle få åtnjuta om han anslöt sig till de kristnas ostoppbara frammarsch. Vissa sekvenser av blinkande ljus kan påverka ljuskänsliga tittare.

Premiärdatum:

2009