2015

Caesar är beredd att använda alla medel för att tillintetgöra den galliska byn och planerar att assimilera invånarna till den romerska kulturen genom att bygga en ny egendom precis intill byn och starta en ny romersk koloni.

Asterix im Land der Götter

Julius Caesar har försökt att tvinga dem. Spiongrejen fungerade inte, kidnappningarna varar inte särskilt länge och fängelserna kan inte hålla gallerna inspärrade… Så vad ska Caesar göra? Hur ska han kunna besätta den sista galliska byn? Han ska tvinga ut dem. Han ska göra byinvånarnas liv så obehagligt att de slutar slåss och äntligen böjer sig för Roms vilja. Caesars plan är att använda det farligaste verktyget av dem alla. Det är ett verktyg som tvingat hela nationer och civilisationer på knä. Han ska anlägga en bebyggelse precis intill byn, ödelägga skogen och källan till vildsvinen som byinvånarna tycker så mycket om. När de ser hur de rika romerna njuter av livet kommer de inte ha något annat val än att ge upp inför Caesars planer. Men Asterix och Obelix vägrar att kapitulera…

Premiärdatum:

2015