1975

Ben verkar föredra djur framför människor, en egenskap som inte förnöjer hans far. Men när en grävling räddar Bens liv när han fallit i en å och flutit iväg, kommer fadern överens med sin son.

Boy Who Talked to Badgers

Ben verkar föredra djur framför människor, och kan kommunicera med dem, en egenskap som inte förnöjer hans far. Men när en grävling räddar Bens liv när han fallit i en å och burits iväg, kommer fadern överens med sin son.

Premiärdatum:

1975