Phizar är vd på Gloria Mundi Corp. och styr över en isolerad storstad. Dr Crux är en dissident som manar till uppror. Hans son, befälhavare John Crux, tjänstgör i Gloria Mundi Army och får order om att fängsla sin far, men låter honom istället gå fri. Nu är han på flykt och måste rädda sin far och befria deras folk med en trollkarls hjälp.

Condor Crux

Phizar, vd på Gloria Mundi Corp., styr över en kaotisk och isolerad storstad. Doktor Crux, en gammal forskare som motsätter sig det härskande systemet, lyckas aktivera en satellit för att uppmana folket till uppror. Hans son, befälhavare John Crux, tjänstgör i Gloria Mundy Army. När han kallas till tjänst upptäcker han att upprorsmakaren är hans egen far. Han vägrar att lyda order och låter honom gå fri. Nu kommer han att åtalas och måste fly. En trollkarl hjälper honom att hitta ett sätt att rädda sin far och befria deras folk från förtryck.

Premiärdatum:

2000