2006

En man som kämpar i kriget mellan Ljusets och Mörkrets styrkor får tag på en sak som kan återupprätta livet i Moskva, som nästan förstörts i en apokalyptisk händelse.

Day Watch

Ryssland har blivit infiltrerat av vampyrer och shape-shifters vars ostabila våldsstillestånd hotas när sonen till en specialpolis rubbar balansen till ondskans fördel.

Premiärdatum:

2006