En stad finns inte bara till för människan. Faktum är att för en stor mängd vilda djur är gatorna, kanalerna och byggnaderna av tegel, glas och stål ett lika rikt och attraktivt hem som vildmarken. Amsterdam är med sitt rykte att vårda sina grönområden en perfekt scen för att utforska det djupa och ofta humoristiska bandet mellan människa och djur.

De Wilde Stad

De Wilde Stad är en naturdokumentär som skiljer sig från andra – den utforskar en av Europas mest levande och dynamiska storstäder från dess vildare invånares perspektiv. En stad finns inte bara till för människan. Faktum är att för en stor mängd vilda djur är gatorna, kanalerna och byggnaderna av tegel, glas och stål ett lika rikt och attraktivt hem som vildmarken. Amsterdam är med sitt rykte att vårda sina grönområden en perfekt scen för att utforska det djupa och ofta humoristiska bandet mellan människa och djur. En gråhäger som norpar en måltid från ett stånd på fiskmarknaden eller en brunråtta som uppfostrar sina ungar i en håla under en trottoar är lika vilda och speciella som en karettsköldpadda eller jättepanda. De Wilde Stad berättas av en listig vildkatt, och tar oss med på en unik och spännande upptäcktsresa genom stadens vildare delar och riktar nytt ljus på dess världsberömda historiska kanal och hamnområden som naturlig livsmiljö för ett stort antal olika djur, fåglar och fiskar. Under sina dagliga vandringar genom staden blir katten en idealisk och ovanlig stadsguide, som känner sig lika väl hemma i människans som djurens värld. Ända sedan staden grundades har Amsterdam varit en magnet för handelsresande och folk som flytt förföljelse, som lockats dit av en månghundraårig tradition av progressivt och tolerant tänkande. Den här kulturella diversiteten speglas också i stadens djurliv, vilket inkluderar inte bara infödda arter som gråhägern, räven och pilgrimsfalken, utan även en stor mängd exotiska nytillskott som parakiter, sötvattenkräftor och, såklart, brunråttan. Filmen visar upp Amsterdam i alla stadens stämningar – från de sällsynta, tysta gryningsstunderna, genom dagens liv och rörelse till de hippa tonerna när skymningen faller. Kattens eskapader presenterar oss för det mindre kända djurlivet och de utmaningar de vilda djuren ställs inför. Precis som de mänskliga invånarna söker djuren ständigt efter nästa måltid, en partner och ett tryggt hem där de kan uppfostra sina ungar. Från personerna bakom den hyllade New Wilderness (Golden Calf 2013) och Holland, The Living Delta (Golden Film 2015) kommer De Wilde Stad, som utforskar staden och dess vildare sida från ett nytt och engagerande perspektiv.

Premiärdatum:

2018