2007

Remy och hans bror Emile presenterar sina argument för varför råttor och människor borde kunna samsas. De vägleder oss genom människans och råttans historia och ger oss roliga råttfakta.

Din vän råttan

Remy och hans inte lika entusiastiska bror Emile presenterar sina argument för varför råttor och människor borde kunna samsas. Remy vägleder oss genom människans och råttans gemensamma historia. Emile ger oss roliga råttfakta som förklaring till varför råttor bör uppskattas mer. De två avslutar med att sätta till alla klutar och sjunger en sång som beskriver drömvärlden för råttor och människor. Innehåller scener där tobak förekommer.

Premiärdatum:

2007