1999

Doug Funnie slits mellan att rädda det hotade "monstret" i förorenade Lucky Duck-sjön och sin önskan att ta med sin kärlek Patti Majonäs till skoldansen.

DOUGS FÖRSTA FILM

När Doug Funnie och hans vänner hittar ett "monster" i skogen utanför staden upptäcker de snabbt att det är vänligt sinnat, sedan blir de jagade av skurkar som vill fånga monstret. Skoldansen närmar sig också och Doug måste tävla med åttaklassaren Guy Graham om Patti Majonäs uppmärksamhet. Kan Doug rädda monstret från skurkarna och ändå gå på dansen med Patti?

Premiärdatum:

1999