2014

I denna entimmesspecial från National Geographic Channel utforskas Bermudatriangelns olycksbådande rykte. Genom att tömma området på vatten visas vad som döljs under den mytiska triangelns yta. Se hur havsbotten under Bermudatriangeln ser ut med hjälp av data från sofistikerade sonarundersökningar.

Drain The Bermuda Triangle

I denna entimmesspecial från National Geographic Channel utforskas Bermudatriangelns olycksbådande rykte. Genom att tömma området på vatten visas vad som döljs under den mytiska triangelns yta. Se hur havsbotten under Bermudatriangeln ser ut med hjälp av data från sofistikerade sonarundersökningar.

Premiärdatum:

2014