2017

Dolt under vattnet i Kingston, Jamaicas hamn ligger ruinerna av Port Royal, historiens största piratstad. Den 7 juni 1692 förstördes staden av en tsunami efter en jordbävning. Arkeologen Dr Jon Henderson använder vetenskapliga undersökningar med den senaste teknologin för att för första gången visa utsträckningen av den 134 000 m2 stora sjunkna staden.

Drain The Sunken Pirate City

Dolt under vattnet i Kingston, Jamaicas hamn ligger ruinerna av Port Royal, historiens största piratstad. Den 7 juni 1692 förstördes staden av en tsunami efter en jordbävning. Arkeologen Dr Jon Henderson använder vetenskapliga undersökningar med den senaste teknologin för att för första gången visa utsträckningen av den 134 000 m2 stora sjunkna staden.

Premiärdatum:

2017