När Walt, den ena av två sammanvuxna tvillingar, beslutar sig för att följa sina drömmar att bli skådespelare. När Walt övertalar sin motvilliga bror att hänga med på resan leder deras unika band till stora komplikationer!

Fäst vid dig

Förena er i det roliga med Bob och Walt Tenor, två bröder som delar en passion för livet – och en lever. Men deras unika band leder till stora komplikationer när Walt beslutar sig för att följa sina drömmar att bli skådespelare och övertalar sin motvilliga bror att hänga med på resan!

Premiärdatum:

2003