Med hjälp av satellitbilder, georadar och undervattensteknik, håller experter på att undersöka sumpmarker i Spanien för att hitta bevis för den forntida staden. Om teamet kan matcha geologiska formationer med Platons beskrivningar, och datera artefakter tillbaka till tiden för Atlantis – kan vi vara ett steg närmare att lösa ett av världens största mysterier.

Finding Atlantis

Med hjälp av satellitbilder, georadar och undervattensteknik, håller experter på att undersöka sumpmarker i Spanien för att hitta bevis för den forntida staden. Om teamet kan matcha geologiska formationer med Platons beskrivningar, och datera artefakter tillbaka till tiden för Atlantis – kan vi vara ett steg närmare att lösa ett av världens största mysterier.

Premiärdatum:

2011