År 1838 går en privatlärare med på att föda ett barn åt en engelsk aristokrat för att kunna betala sin fars skuld. Sju år senare anlitas hon som privatlärare till en flicka på ett avlägset gods i Sussex och flickan visar sig vara dottern hon gav bort.

Firelight

Under tre dagar år 1838 umgås en vacker schweizisk privatlärare och en engelsk aristokrat för att uppfylla en hemlig överenskommelse. För att kunna betala sin fars skuld föder hon ett barn till aristokraten mot betalning. Sju år senare korsas deras vägar igen när hon, vid aristokratens frånvaro samt utan hans vetskap, anlitas som privatlärare till deras dotter. Sammantvingade under samma tak samtidigt som de hålls åtskilda av den tidens sociala regler är de fria endast under skenet av elden.

Premiärdatum:

1998