Claudia är Leer-polisens roddarhjälte, men kollapsar under en roddtävling och dör. Dödsorsaken sägs vara hjärtstillestånd. Av någon anledning verkar kriminalinspektör Brockhorst vara den ende som är upprörd över Claudias död. Till skillnad från kollegorna tyckte Brockhorst om Claudia och vill att roddtävlingen ska fortsätta till hennes ära.

Friesland - Aus dem Ruder

Claudia är Leer-polisens roddarhjälte, men kollapsar under en roddtävling och dör. Dödsorsaken sägs vara hjärtstillestånd. Av någon anledning verkar kriminalinspektör Brockhorst vara den ende som är upprörd över Claudias död. Till skillnad från kollegorna tyckte Brockhorst om Claudia och vill att roddtävlingen ska fortsätta till hennes ära. Men vem ska fylla den bortgångna kollegans plats? Polisofficer Süher Özlügül är på vidareutbildning och som man får Henk Cassens inte lov att ro i de kvinnliga polisernas båt. Så Brockhorst har inget annat alternativ: han behöver apotekaren Insa Scherzingers hjälp. Insa tar tillfället att börja arbeta med den pågående utredningen kring Claudias död. Men Insa kan inte ro. Medan Habedank förbereder Claudias begravning använder Insa roddträningen för att göra en utredning inom roddarklubben. Till och med Henk försöker lösa fallet efter att han träffat den attraktiva roddinstruktören Karen Schröter på roddklubben. Men snart måste även Brockhorst medge att han missbedömt Claudia.

Premiärdatum:

2020