En (åter)upptäckt av Nederländerna – en lovsång till floderna och kusten och det rika naturlivet som de lockar till deltat. Vi får följa flera djurarters livscykel i deltat som vi människor byggt.

Holland: Natuur in de Delta

En (åter)upptäckt av Nederländerna – en lovsång till floderna och kusten och det rika naturlivet som de lockar till deltat. Den vithövdade havsörnen sitter på en gren i ett högt träd vid floden. Han har inte varit här på flera århundraden och känner knappt igen området. Länge har naturen varit den starkaste kraften i det deltaområde som vi nu kallar Nederländerna. Vi får uppleva utvecklingen av deltat i vår tid genom ögonen på unika djurarter som befolkade floddeltat långt före vi kom hit. Förutom havsörnen hittar vi även bäver, som precis som vi kan bygga vallar och kan gräva kanaler. Men också haren – "polderns gepard", den mindre välkända blåvingen och spiggens episka resa till sina lekmarker. Vi får uppleva det färgstarka djurlivet både över och under vattnets yta. Vissa sekvenser av blinkande ljus kan påverka ljuskänsliga tittare.

Premiärdatum:

2015