Över hela Himalaya finns berättelser om yetin, den fruktansvärde snömannen. Hälften man, hälften apa sägs yetin bebo de avlägsnaste topparna dit ingen går. Utforskaren och klättraren Gerry Moffatt söker bevis. När vetenskapliga teorier utmanar gammal tro och trovärdiga vittnen försöker han skilja ut fakta och hitta bevis för att legenden är sann.

Jakten på den fruktansvärda snömannen

Över hela Himalaya finns berättelser om yetin, den fruktansvärde snömannen. Hälften man, hälften apa sägs yetin bebo de avlägsnaste topparna dit ingen går. Utforskaren och klättraren Gerry Moffatt söker bevis. När vetenskapliga teorier utmanar gammal tro och trovärdiga vittnen försöker han skilja ut fakta och hitta bevis för att legenden är sann.

Premiärdatum:

2011