Numa Tempesta är en affärsman på topp. Driven av ett behov att lyckas kommer Numa att göra allt för att fullborda en affär, även om det innebär att han bryter lagen. Det vill säga, tills Numa döms till ett års samhällstjänst i ett boende för hemlösa. När Numa är där måste han slutföra sekelskiftets affär eller förlora sin förmögenhet. Det kommer att ta allt Numa har för att lista ut en lösning.

Io sono Tempesta

Numa Tempesta har pengar, utstrålning, en bra näsa för affärer och väldigt få skrupler. En dag kommer lagen ifatt honom. På grund av en gammal fällande dom för skattebedrägeri döms han till ett års samhällstjänst. Således tvingas mäktiga Numa ställa sig till de fattiges förfogande. Det är så han träffar Bruno, en ung pappa som har blivit hemlös och som besöker samhällsservicecentret med sin son. Deras möte tycks erbjuda var och en av dem en möjlighet till upprättelse, men Numa kommer snart upptäcka att när det handlar om pengar är det svårt att skilja på bra och dåligt eller rätt och fel...

Premiärdatum:

2018