Jane Goodall: Hoppet, följer den inspirerande aktivisten på hennes ändlösa resor och fångar hennes outtröttliga engagemang och beslutsamhet att sprida hoppets budskap.

Jane Goodall: The Hope

Jane Goodall: The Hope, är en två timmar lång film som följer Goodall på hennes ändlösa resor, och fångar hennes outtröttliga engagemang och beslutsamhet att sprida hoppets budskap. Filmen ger ett intimt perspektiv på Goodalls avgörande förvandling från forskare till inspirerande aktivist och ledare, och hur hon påverkar kommande generationer att skapa en hållbar förändring.

Premiärdatum:

2020