1938

Kalles uppvisning av sitt golfkunnande inför sina brorsöner omintetgörs av deras eviga bus, inklusive nysningar, trickklubbor och en gräshoppa fångad inuti en golfboll. Detta program visas i originalutförande. Det kan innehålla förlegade kulturella skildringar.

Kalle Anka spelar golf

Kalle Anka försöker visa upp sitt golfkunnande för sina brorsöner, men de bara retar honom med nysningar, ljud och “trick”-klubbor. Till slut stoppar de en gräshoppa I en golfboll och den “hoppar” överallt. Detta program visas i originalutförande. Det kan innehålla förlegade kulturella skildringar.

Premiärdatum:

1938