1938

Kalles uppvisning av sitt golfkunnande inför sina brorsöner omintetgörs av deras eviga bus, inklusive nysningar, trickklubbor och en gräshoppa fångad inuti en golfboll.

Kalle Anka spelar golf

Kalle Anka försöker visa upp sitt golfkunnande för sina brorsöner, men de bara retar honom med nysningar, ljud och “trick”-klubbor. Till slut stoppar de en gräshoppa I en golfboll och den “hoppar” överallt.

Premiärdatum:

1938