Spanien, 1980. Två kriminalare med motsatta politiska åsikter skickas från Madrid till en avlägsen sydlig stad i Guadalquivir-flodens träskmarker för att utreda försvinnandet av två tonårsflickor. I en stad som fastnat i det förflutna konfronterar de inte bara en grym mördare, utan också sina egna inre demoner.

La isla mínima

Spanien, 1980. Demokratin är fortfarande ung. I en liten sydlig stad i träskmarkerna, en stad som glömts av de flesta och fortfarande är fast i det förflutna, försvinner två tonårsflickor under de lokala festligheterna. Ingen saknar dem eftersom det är vanligt för ungdomar i området att lämna staden så snart de kan på jakt efter ett bättre liv, och många tvingas flytta hemifrån för att uppnå detta. Tonåringarnas mor Rocío övertygar den lokala domaren Andrade att påbörja en utredning. Två kriminalare, Pedro och Juan, skickas in från Madrid. De har väldigt olika personligheter och förhållningssätt till sina jobb. Av olika anledningar genomgår de båda inte sin bästa tid i poliskåren. En bondestrejk bryter ut och äventyrar risskörden, stadens största inkomstkälla. Detta blir också ett problem för de två poliserna, eftersom de båda pressas att avsluta ärendet så snart som möjligt. Men deras utredning avslöjar försvinnandet av flera tonårsflickor i området de senaste åren, liksom en annan viktig inkomstkälla för staden: droger. Ingenting är vad det verkar som i denna isolerade, inåtblickande stad. Utredningen leder ingenstans. I denna svåra situation konfronteras Juan och Pedro med sina egna rädslor, sitt förflutna och sin framtid. De kommer närmare varandra, och deras metoder börjar också likna varandras. Att hitta mördaren är det enda som betyder något.

Premiärdatum:

2014