Två älskande i medeltidens Frankrike förvandlas av en ond förbannelse, där hon på dagarna är en hök och han på nätterna är en varg. Snart tar de hjälp av en ung ficktjuv för att bryta förtrollningen.

Ladyhawke

I denna frodigt producerade fantasy-berättelse följer vi Philipe Gastone, en tjuv som också kallas Musen, då han med knapp nöd undkommer fängelsehålorna i Aquila. Philipes oväntade avfärd orsakar en människojakt. Just när Philipe är nära att tillfångatas av biskopens män, räddas han av den respektingivande riddaren, kapten Navarre. Den ädle Navarre har jagats av biskopens män i två år, ända sedan han rymde med lady Isabeau, som biskopen trånat efter. Navarre och Isabeau har förbannats av biskopen. Navarre förvandlas till en varg på nätterna och Isabeau blir en hök på dagarna. De älskande plågas av att bara kunna få en skymt av varandra vid gryningen, då natten blir till dag, och i skymningen, då dagen blir till natt. Navarre insisterar på att Philipe hjälper honom att ta sig in i staden igen för att hjälpa honom att döda den välbevakade biskopen. Navarre övertalar slutligen Phillipe att hjälpa honom med uppdraget och tillsammans beger de sig för att döda biskopen och bryta hans onda förbannelse över de älskande. Andrew Powell från The Alan Parsons Project har skrivit den fängslande musiken.

Premiärdatum:

1985