Under halloween berättar Musse en historia om två häxor (Mimmi och Kajsa), som måste klara fyra prover för att ta examen på häxskolan i Happy Haunt Hills.

Mickey's Tale of Two Witches

Under halloween berättar Musse en historia om två häxor (Mimmi och Kajsa), som måste klara fyra prover för att ta examen på häxskolan i Happy Haunt Hills. Medan Kajsa är säker på att hon kommer klara proven, lär sig flickorna att samarbete gör deras magi och vänskap starkare. Efter att de har besegrat ett busigt spöke, bevisar de att de är redo att bli häxor!

Premiärdatum:

2021