2018

Okavango-flodområdet utgör en vital vattenresurs för lokalbefolkning och ikoniska djurarter i Afrika. Men denna oasis är nu under press på grund av ökat tryck från mänskliga aktiviteter. Följ ett team med moderna upptäcktsresande på en episk fyramånaders expedition genom tre länder för att rädda flodsystemet som försörjer Okavangodeltat, en av vår planets sista stora våtmarker.

Mot Okavango-deltat

Okavango-flodområdet utgör en vital vattenresurs för lokalbefolkning och ikoniska djurarter i Afrika. Men denna oasis är nu under press på grund av ökat tryck från mänskliga aktiviteter. Följ ett team med moderna upptäcktsresande på en episk fyramånaders expedition genom tre länder för att rädda flodsystemet som försörjer Okavangodeltat, en av vår planets sista stora våtmarker.

Premiärdatum:

2018