1928

Den första Musse Piggfilmen och den första tecknade filmen med synkroniserat ljud. Musse är en pillemarisk ångbåtskalle på en flodbåt under den tyranniske kapten Svarte Petters befäl.

Musse Pigg som Ångbåtskalle

Den första filmen med Musse Pigg och den första tecknade filmen med synkroniserat ljud. Musse är en pillemarisk ångbåtskalle på en flodbåt, som till Mimmis förtjusning spelar ”Hänger öronen på dig ner” med ett antal djur som instrument. Den tyranniske kapten Svarte Petter blir inte glad, så Musse får skala potatis nere i mässen.

Premiärdatum:

1928