2007

Den charmiga piraten kapten Jack Sparrow, är fånge i dödsriket och hans piratvänner försöker desperat hitta och rädda honom. Följ de vilda äventyren från Singapore till världens ände och ännu längre.

Pirates Of The Caribbean - Vid Världens Ände

Just när han behövs som bäst är kapten Jack Sparrow, den kvicka, listiga och charmiga piraten, fånge i dödsriket. I en allt mer skakig allians försöker Will, Elizabeth och Barbarossa frita honom. Anledningen? Kapten Jack är den sista av de nio piratledarna som måste enas i en slutstrid för att bevara den fria pirat-livsstilen.

Premiärdatum:

2007