Värdighet. Upphöjt lugn. Mystik. Vi väntar oss inget mindre än så av den store magikern Presto. Men när han återigen glömmer att mata sin kanin, vet ingen vad som väntar!

Presto

Värdighet. Upphöjt lugn. Mystik. Vi väntar oss inget mindre än så av den store sekelskiftesmagikern Presto. Men när han återigen glömmer att mata sin kanin, vet ingen vad som väntar! Den här komiska kortfilmen från Pixar Animation Studios skildrar den fantastiske Prestos trollkonster och hans kanin Alec. Vi får se vad som händer på scenen när en stjärnmagikers ego får hans medhjälpare att vilja hämnas.

Premiärdatum:

2008