2003

T.J och Recess Gang kidnappas av förskolelever från Third Street School, som i sin tur blir mobbade av en ny unge i klassen.

RECESS: ALL GROWED DOWN

T.J och Recess Gang kidnappas av förskolelever från Third Street School, som i sin tur blir mobbade av en ny unge i klassen. T.J., Gretchen och Mikey försöker att övertala förskoleleverna att de är vänner genom att berätta om olika äventyr de alla haft tillsammans. Men det är först när Gus berättar om när T.J. själv gick på förskolan som de lyssnar och gör honom till sin ledare.

Premiärdatum:

2003