Claire är knappt 30 år och är övertygad om att hon har tidiga symptom på Alzheimers sjukdom, som förmodligen orsakats av ett blixtnedslag. På kliniken där hon behandlas träffar hon Philippe, en man som fortfarande är traumatiserad efter en bilolycka där både hans fru och barn omkom. Trots deras personliga tragedier blir Claire och Philippe kära i varandra.

Se souvenir des belles choses

Claire är knappt 30 år, men är övertygad om att hon har tidiga symptom på Alzheimers sjukdom eftersom hennes mamma nyligen gick bort av den. Claires syster Nathalie är övertygad om att hennes minnesförlust, som orsakades av ett blixtnedslag, är tillfällig. På kliniken där hon behandlas träffar hon Philippe, en man som fortfarande är traumatiserad efter en bilolycka där både hans fru och barn omkom. Trots deras personliga tragedier blir Claire och Philippe kära i varandra. När Philippe tillfrisknar flyttar Claire hem till honom. Sen försämras plötsligt Claires hälsa...

Premiärdatum:

2002