2005

En förhoppningsfull TV-producent söker världens bästa barnmagiker när hon träffar Danny Sinclair. Men när hon närmar sig honom avslöjar han en stor hemlighet: hans magi är på riktigt!

Ser du nu

Allyson Miller gör allt för att skapa ett stort namn för sig själv inom TV, så hon går med på att producera en ny verklighetsserie där hon söker världens bästa barnmagiker. När hon försöker hitta sin stjärna träffar hon unge Danny Sinclair. Men när hon närmar sig Danny avslöjar han en hemlighet: hans magi är på riktigt!

Premiärdatum:

2005