Chris Hemsworth försöker förstå hajars beteende och se om människor och havets främsta rovdjur kan samexistera.

Shark Beach with Chris Hemsworth

Chris Hemsworth försöker hitta vetenskapen bakom hajars beteende och hur dessa djur och människor kan samexistera. Efter allt fler hajattacker utan Australiens östkust, försöker Hemsworth förstå de olika hajarterna och deras beteende, medan han samtidigt utforskar nya sätt och använder den senaste tekniken för att stoppa fler hajattacker.

Premiärdatum:

2021