Pietro Zinni är forskare och ett geni, trots det blir han uppsagd efter nya nedskärningar på universitetet. Vad kan en nörd som han göra för att förtjäna brödfödan? Hans plan är förvillande enkel: samla ihop ett gäng brottslingar som aldrig tidigare skådats. Han rekryterar de bästa av sina forna kollegor, som trots sina expertkunskaper jobbar som gaskontrollanter, diskplockare och hasardspelare.

Smetto quando voglio

Pietro Zinni är 37 år, forskare och ett geni, men detta hindrar inte honom från att bli uppsagd efter nya budgetnedskärningar på universitetet. Vad kan en nörd som han, som studerat i hela sitt liv, göra för att förtjäna brödfödan? Hans plan är förvillande enkel: samla ihop ett gäng brottslingar som aldrig tidigare skådats. Han rekryterar de bästa av sina före detta kollegor, som alla nu trots sina expertkunskaper är utstötta och jobbar som gaskontrollanter, diskplockare eller hasardspelare. Makroekonomi, neurobiologi, antropologi, litteratur och arkeologi kommer visa sig vara perfekta färdigheter för att hävda sig i den kriminella världen. Deras framgång är snabb och explosionsartad, och de samlar på sig pengar, makt, kvinnor och ryktbarhet. Det största problemet visar sig vara att försöka hålla ihop alltsammans…

Premiärdatum:

2014