Maasais olympiska spel, där Östafrikas unga män bevisar sina atletiska färdigheter för att rädda lejonen.

Stam mot stolthet

En urgammal masaj-ritual sa att unga män måste döda ett vilt lejon. Men i takt med att antalet lejon minskat beslöt masajernas äldste att stryka den.

Premiärdatum:

2018