2019

På den isolerade Julön har krabborna blivit regnskogens väktare. Rövarkrabban är en bångstyrig härskare, vars bens spännvidd är över en meter och vars klor kan öppna en kokosnöt. När vi följer rövarkrabbans liv, inser vi att de är mer än en krälare.

The Giant Robber Crab

På den isolerade Julön har krabborna blivit regnskogens väktare. Rövarkrabban är en bångstyrig härskare, vars bens spännvidd är över en meter och vars klor kan öppna en kokosnöt. När vi följer rövarkrabbans liv, inser vi att de är mer än en krälare.

Premiärdatum:

2019