När klimatförändringarna hastigt smälter Arktis is mellan Kanada och Grönland, står inuiternas livsstil på spel.

The Last Ice

I århundraden har inuiterna i Arktis levt på och runt det frusna havet. När klimatförändringarna hastigt smälter havsisen mellan Kanada och Grönland hotar det att förstöra den delikata balansen mellan samhälle, land och djurliv.

Premiärdatum:

2020