1957

Ett segment från Johnny Tremain, som visar tebjudningen i Boston och slaget vid Concord, följt av Ben och Me.

The Liberty Story

Walt Disney presenterar en kombination av live-action och animerad drama av USA:s historiska kamp för frihet. Med ett segment från Johnny Tremain, som visar tebjudningen i Boston och slaget vid Concord, och följs av Ben och Me.

Premiärdatum:

1957