1970

Händelserna som leder till anfallet mot Pearl Harbor ur ett japanskt och ett amerikanskt perspektiv, inklusive själva anfallet mot marinbasen 7 december, 1941.

Tora! Tora! Tora!

Tora! Tora! Tora! skildrar realistiskt händelserna som leder till det otroliga anfallet mot Pearl Harbor; de dåliga besluten och modet skildras både ur japansk och amerikansk synvinkel. År 1941 är Japan och USA i konflikt och lyckas inte lösa den på diplomatisk väg. Den japanska militären anstiftar hemliga planer på ett överraskningsanfall en söndagsmorgon mot den amerikanska Stillahavsflottan, baserad i Pearl Harbor. Den amerikanska underrättelsetjänsten tyder delar av de japanska meddelandena, men lyckas inte övertyga den militära ledningen om att ett anfall kan och kommer att hända.

Premiärdatum:

1970